Norsk sex sex med prostituert

norsk sex sex med prostituert

..

For meg ble det å ta kontrollen i situasjoner med sexkunder et slags forsøk på å vinne tilbake kontrollen over kroppen min. Det var dessverre ingen god strategi. Det blir en ond spiral der du graver deg stadig lengre ned i håp om å glemme det opprinnelige problemet. Det som skjer er jo at man må bearbeide enda flere negative hendelser i ettertid, sier hun. Unormalt forhold til sex Idag er «Stine» en vellykket karrierekvinne med god inntekt, tre barn og gift med en mann hun er glad i.

Likevel tenker hun ofte på de to årene av livet hun solgte sex. Hun har kun fortalt sin aller nærmeste om de tunge tenårene. Det har ofte slått tilbake, sier hun. Hvordan har disse erfaringene påvirket deg i ettertid? I tillegg har jeg problemer med å ha et normalt og avslappet forhold til seksualitet. Som prostituert har man en nærmest splittet personlighet der man går inn i en rolle med kunden. Denne rollen har det vært vanskelig å legge til side i ettertid. Man tillater seg ikke å nyte det som skal være likestilt kjærlighet mellom to mennesker, sier hun.

Jeg hadde alt fra studenter som gråt og vil ta meg med hjem, til åringer som fortalte at jeg lignet på datteren deres. Likevel syns jeg vel egentlig mest synd på mennene. De fleste kommer jo åpenbart for å få dekket et behov som jeg tror de færreste får tilfredsstilt gjennom sex. Likevel mener jeg at voksne menn, som ofte er år eldre enn kvinnene, burde tenke over ansvaret de bærer som voksne mennesker.

Selv var jeg 16 år, hadde falsk legitimasjon og reflekterte lite over konsekvensene av det jeg drev med, sier hun. Støtter et totalforbud «Stine» ønsker et totalforbud mot kjøp og salg av sex i Norge. Likevel handler det om hva man velger å akseptere som lovlig i et samfunn. Selv skulle jeg ønske at jeg aldri hatt solgt sex som åring. Jeg vil alltid bære på en stor hemmelighet og være redd for at noen, for eksempel barna mine, skal få vite hva jeg drev med i en vanskelig periode i livet.

Det hadde vært hyggeligere å kunne fortelle dem jeg sparket fotball og sjekket jevnaldrende gutter, sier hun, og spør avslutningsvis:. Den seksuelle lavalderen i Norge er jo 16 år. Hadde det da vært riktig å legge til rette for at 16 år gamle jenter lovlig kunne selge kroppen sin?

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger! Tipping Lotto Trav Portia Y. Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Hold på verdigheten i psykiatrien Fred Heggen. Livet til nummer 10 Preben Gløersen.

Det at en mann kjøper sex har tidligere blitt sett på som mer naturlig - som et resultat av sterk seksualdrift. Det har også blitt unnskyldt med at det har hendt i et svakt øyeblikk, for eksempel da mannen var i utlandet, var sterkt beruset eller hadde utdrikkingslag. Stenvoll viser til at denne oppfatningen har endret seg i norsk offentlighet.

Kvinner som selger sex blir nå oftere beskrevet som et offer, mens menn som kjøper sex blir avvikere eller overgripere. I den politiske debatten har imidlertid menn som kjøper sex, blitt fremstilt som nokså vanlige. I hvert fall hvis man ser på Stortingsdebattene om prostitusjon og menneskehandel siden slutten av nittitallet, slik Stenvoll har gjort.

Han mener at sexkjøp her blir omtalt som noe som angår menn generelt, og at tiltakene som ble foreslått, vitner om dette. Her dreier det seg stort sett om holdningsskapende arbeid som opplæring og bevisstgjøring.

I materiellet deres poengteres det at kundene kan være hvem som helst, noe som også har blitt møtt med kritikk, sier Stenvoll. Det er Reform - ressurssenter for menn - som administrerer departementets nettsider sexhandel. De er kritiske til kriminalisering av sexkjøp og understreker i sin høringsuttalelse at et eventuelt lovforbud må følges av et behandlingstilbud for de som kjøper sex. Og hvis menn som kjøper sex er syke, hvorfor skal de da holde ansvarlig å straffes for det? Om det skulle ha kommet en rapport eller to til om hvem disse mennene er og hvorfor de kjøper sex, tror jeg ikke at de hadde fått særlig politisk betydning.

Dette er et svært ideologisk og følelsesladet felt, og mye av politikken baserer seg på bildene man har av aktørene. Det er det viktig å reflektere rundt, sier Stenvoll. Regler for leserkommentarer på forskning. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.

Vi anbefaler at du skriver kort. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet. View the discussion thread.

I Finland og i Russland har prosent av mennene kjøpt sex minst en gang, mens de tilsvarende tallene for Nederland og Sveits er på henholdsvis 14 og 19 prosent. Top menu Annonser på forskning. Nettavis om norsk og internasjonal forskning. Saken er produsert og finansiert av Universitetet i Bergen - Les mer. Forestill deg en horekunde. Ser han ut som en kynisk overgriper, en stakkarslig taper eller Herr Gjennomsnittsmann?

Dag Stenvoll mener vårt bilde av horekunden er viktig for å forstå prostitusjon. Media får spesiell betydning Loven som forbyr sexkjøp i Norge skal tre i kraft 1. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn.

Norsk sex sex med prostituert Stenvoll, som leder det store prosjektet Prostitution, gender and migration med midler fra Forskningsrådet, mener det er viktig å analysere de offentlige representasjonene av menn som betaler for sex. Saken er produsert og finansiert av Universitetet i Bergen - Les mer. Media får spesiell betydning Loven som forbyr sexkjøp i Norge skal tre i kraft 1. Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse. Slik loven blir håndhevet nå, mener Lægdene at det ikke er tilfellet. Henrik Arneberg Tips meg.

Norsk sex sex med prostituert

Anal escort girl norske kåte damer